Daň ze staveb

Daň se staveb upravuje Zákon ČRN č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Tento zákon upravuje nejen Daň se staveb ale i Daň z pozemků.

Předmět daně

Předmětem daně ze staveb jsou:

 • stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas, nebo ty stavby, které byly užívány ještě před vydáním kolaudačního souhlasu,
 • stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí,
 • stavby způsobilé k užívání a stavby užívané,
 • byty a podíly na společných stavbách,
 • nebytové prostory.

Poplatníci daně

Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo nebytového prostoru. V případě stavby, která je ve vlastnictví státu, je poplatníkem daně organizační složka státu nebo právnická osoba, pokud se jedná o případ, kdy se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku.

Osvobození od daně

Některé stavby jsou od daně osvobozeny. Mezi ně patří například: stavby ve vlastnictví státu, obce či jiného státu pokud jej užívají diplomatičtí zástupci, stavby spravované pozemkovým fondem, stavby ve vlastnictví církví a obecně prospěšných společností, stavby které slouží školám, muzeím, galeriím, archivům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy, stavby sloužící ke zlepšení stavu životního prostředí, obytné domy ve vlastnictví FO, které pobírají příspěvek na živobytí a jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, stavby kulturních památek, stavby po dobu pěti let od doby, kdy byly provedeny změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální a biomasy.

Základ daně

Základem daně ze staveb je výměra půdorysu nadzemní části v m2 a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.

Základem daně u bytů nebo nebytových prostor je výměra podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru v m2 ve stavu k 1.1. zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,2.

Po vynásobení dostaneme upravenou podlahovou plochu.

Sazba daně

Základní sazba daně činí:

 • u obytných domů: 2 Kč za 1 m2,
 • u staveb pro individuální rekreace a rodinných domů: 6 Kč za 1 m2 (garáže, kterou jsou součástí stavby 2 Kč za 1 m2),
 • u samostatných garáží: 8 Kč za 1 m2,
 • u staveb používaných pro podnikatelskou činnost – pro zemědělskou prvovýrobu: 2 Kč za 1 m2,
 • u staveb používaných pro podnikatelskou činnost – pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku: 10 Kč za 1 m2,
 • u staveb používaných pro ostatní podnikatelskou činnost: 10 Kč za 1 m2.

Tato základní sazba daně za 1 m2 je pak zvýšena o 0,75 Kč za každé nadzemní podlaží, pokud plocha podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy.

Dále se tato hodnota násobí koeficientem, podle velikosti (resp. počtu obyvatel) obce, do které stavba náleží. Tyto koeficienty jsou následující:

 • < 1 000 obyvatel: koef. 1,0
 • 1 000 – 6 000 obyvatel: koef. 1,4
 • 6 000 – 10 000 obyvatel: koef. 1,6
 • 10 000 – 25 000 obyvatel: koef. 2,0
 • 25 000 – 50 000 obyvatel: koef. 2,5
 • > 50 000 obyvatel a dále ve Františkových lázních, Luhačovicích, Mariánských lázních a Poděbradech kof. 3,5
 • v Praze: koef. 4,5

Daňové přiznání

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání musíte podat do konce ledna dalšího roku. Toto přiznání nepodáváte každý rok, ale pouze když se změnili některé údaje, jako například zastavěná plocha – tedy například  v případě přistavění dalšího pokoje, dalšího patra, změna vlastníka atd.

Placení daně

Daň ze staveb musíte uhradit každý rok do 31. května. Pokud je částka daně vyšší než 5 000 Kč, může ji uhradit ve dvou stejných splátkách, první do 31. května a druhou do 30. listopadu. Pokud je výsledná daň menší než 30 Kč, daňové přiznání se sice podává ale daň se neplatí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *