Družstevní byt – specifika, definice

Dá se říci, že družstevní byt stojí někde mezi nájemním
bydlením a bytem v osobním vlastnictvím
. Tento druh bydlení je rozšířen po
celém světě, jeho historie sahá poměrně daleko do minulosti a rozhodně si našel
oblibu. Právně tento druh bydlení dobře funguje, ovšem, má řadu výhod, ale
samozřejmě i četné nevýhody.

Katastr nemovitostí

Vlastnictví družstevního bytu přímo souvisí a váže se k vlastnickému
podílu v družstvu
. V katastru nemovitostí nejsou byty zapsány jednotlivě,
ale jako jeden celek, který vlastní družstvo. U družstevního bytu nikdy nejste
v katastru nemovitostí uveden jako jeho vlastník
. Vlastnictví bytu je tedy
dá se říci nepřímé, a to tím způsobem, že máte členský podíl v
družstvu
. To pronajímá byty svým členům, resp. vám. Tím, že
vlastníte podíl v družstvu, máte právo na pronájem bytu. Vždy jen jeden
nájemník bytu může být členem družstva, přičemž jedinou výjimkou jsou manželé.

Daně a poplatky

Daň z nemovitosti se u družstevního bytu neplatí,
resp. platí ji bytové družstvo a započítává se do nájemného,
které každý člen družstva platí, a jde na fond oprav popř. jiné věci. Výše
nájmu, tedy příspěvku do fondu oprav, se odvíjí od velikosti bytu, a je tedy
různá. Logicky platí, že majitelé větších bytů odvádějí vyšší částky.

Prodej družstevního bytu

Majitel družstevního bytu ho může prodat i bez souhlasu
družstva
. V tomto případě však nejde o „prodej bytu“, nýbrž o
„převod členství v bytovém družstvu“. Nový majitel tak získá právo na
nájem bytu. Prodej (převod) probíhá tak, že dosavadní člen písemně oznámí
bytovému družstvu převod členství a nový člen sepíše písemný souhlas. Daň z
převodu nemovitosti
se tohoto případu netýká.

Pronájem družstevního bytu

Pokud chcete družstevní byt pronajímat, budete k tomu
potřebovat souhlas družstva, ovšem ne vždy. Záleží totiž na stanovách
konkrétního bytového družstva.

Bytové družstvo je právnickou osobou, takže nese plnou odpovědnost
za své hospodaření
. Jestliže je na bytové družstvo vyhlášen konkurz, dům se
stane jeho součástí společně se všemi byty. Následuje zpravidla zrušení
družstva a všichni členové ztrácí svá privilegia. Díky exekuci tak nájemci
ztratí právo podílu na majetku a stávají se z nich jen podnájemníci.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *