Katastr nemovitostí

Co to je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o všech nemovitostech v České republice. Tento soubor je veřejný, může do něj tedy nahlédnout každý. Katastr nemovitostí vznikl 1.1.1993 a upravuje jej zákon 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, neboli-li Katastrální zákon.

Obsah katastru nemovitostí

V katastru nemovitostí naleznete informace o nemovitostech v České republice. Naleznete zde jejich popis a soupis, tedy konkrétně geometrické a polohové určení parcel, údaje o těchto parcelách i o bytech a nebytových prostorech, údaje o právech k těmto nemovitostem, údaje o podrobném bodovém polohovém poli a dále místní a pomístní názvosloví.

K čemu katastr slouží?

Katastr slouží především pro daňové, statistické a technické účely. Tedy například pokud vám bude finanční úřad vyměřovat Daň z pozemků, zřejmě pro výpočet daně použije právě údaje z katastru nemovitostí.

Předmět katastru nemovitostí

Co všechno, tedy přesněji řečeno které nemovitosti se do katastru zapisují? Jsou to katastrální území, pozemky v podobě parcel, budovy, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory a rovněž právní vztahy a věcná práva k nemovitostem.

Zásady vedení katastru nemovitostí

Vedení katastru se řídí několika pevně stanovenými základními zásadami. Ke každému vkladu či záznamu do katastru nemovitostí dochází na základně pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu. Ke změně věčných práv (tedy například při přechodu nemovitosti na nového majitele) dochází na základě návrhu na vklad. Katastr dodržuje časové pořadí zápisů. Všechny zápisy v katastru nemovitostí jsou platné pouze pokud jsou v souladu s danými zákony. Zápisy v katastru jsou jedinečné, určité a zcela nesporné. Data v katastru nemovitostí jsou v souladu se skutečností. K obsahu katastru nemovitostí má přístup každý. Všechny změny se zapisují na základně úřední povinnosti.

Katastrální úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) je ústředním orgánem státní správy se sídlem v Praze. V jeho čele stojí předseda. Tento úřad je přímo podřízen vládě, ve které je zastoupen ministrem zemědělství. ČÚZK je podřízeno 14 katastrálních úřadů, 7 zeměměřických a katastrálních inspektorátů, Zeměměřičský úřad a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

Pod oněch 14 katastrálních úřadů spadá celkem 104 katastrálních pracovišť. Tedy v každém okrese naší republiky naleznete alespoň jedno katastrální pracoviště.

Nahlížení do katastru

Pokud budete chtít nahlédnout do katastru nemovitostí, můžete se vydat na katastrální pracoviště, kde jsou údaje o nemovitostech formou veřejných listin. Některé údaje jsou vedené v počítačové formě, můžete k nim získat dálkový přístup pomocí online nahlížení do katastru nemovitostí. Můžete to zkusit například na adrese ikatastr.cz


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *