Nájem, podnájem a pronájem – rozdíly a definice

Pronájem a pronajímatel

Předně je nutné říci, že zákon nezná termín
„pronájem“,
který by měl souviset s realitami. Jedná se spíše o hovorový
výraz
, který v tomto případě vysvětluje vztah mezi majitelem bytu (domu) a
zájemcem o bydlení.

Nájem

Nájem bytu (domu) vzniká vždy na základě nájemní smlouvy.
Na jedné straně vždy stojí pronajímatel a na druhé nájemce. Coby
pronajímatele označujeme pouze vlastníka dané nemovitosti. Nájemce tedy
uzavírá smlouvu s pronajímatelem – vlastníkem reality.

Nájemní smlouva ošetřuje práva a povinnosti mezi
nájemcem a pronajímatelem. Tuto problematiku ošetřuje též příslušný zákon. Ten
řeší např. povinnosti a práva jak nájemce, tak pronajímatele, zánik nájmu,
nájemné, úhrady apod.

Podnájem

Také podnájem vzniká na základě smlouvy, a to smlouvy o
podnájmu
. V případě podnájmu přenechává nájemce byt (dům) do užívání
podnájemci. Tyto dvě osoby spolu také podepisují smlouvu o podnájmu. Nájemník
není
v tomto případě majitelem bytu, nýbrž osoba, která má s
majitelem bytu uzavřenou nájemní smlouvu. Nájemník k uzavření smlouvy o
podnájmu vždy potřebuje souhlas majitele nemovitosti
. Majitel bytu či domu
má závazky vždy jen vůči nájemníkovi, ale ne vůči podnájemníkovi.

Teoretické termíny v praxi

Ochrana zájmů je z výše uvedených případů zákonem nejvíce
ošetřena
v případě pronajímatele a nájemce. V případě podnájemce
a podnájmu
však na ochranu práv zákon pamatuje jen okrajově. V praxi je to
nejvíce znatelné asi při výpovědi smlouvy. Pronajímatel může vypovědět
nájemce
pouze z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně a nájemní
smlouvě
, kdežto podnájem vám může být vypovězen i bez udání
důvodů
.

Uveďme si vše na konkrétním případě: váš kamarád má v
nájmu byt. Pronajímá mu ho vlastník daného bytu (váš kamarád tedy vlastníkem
bytu není). Kamarád vám dá tento byt do podnájmu. Z nějakého důvodu váš kamarád
dostane od majitele bytu výpověď z nájmu. Není povinností vašeho kamaráda vás o
tom informovat (pokud to ve smlouvě není uvedeno jinak). Po ukončení výpovědní
lhůty se musíte odstěhovat společně s vaším kamarádem, přičemž nemáte nárok na
žádnou výpovědní lhůtu ani náhradu bydlení.

Výjimku tvoří družstevní byty, kdy je podnájemník dá
se říci více chráněn. Stanovy družstva totiž upravují podmínky podnájmu
a je určitě dobré se s nimi včas obeznámit. Abyste dostali družstevní byt do
nájmu, musíte odkoupit práva a povinnosti v bytovém družstvu, což vlastně
znamená družstevní byt koupit.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *