Náležitosti nájemní smlouvy

Nájemní smlouva se řídí občanským zákoníkem. V tomto zákoně je uvedeno, jaké náležitosti by měla tato smlouva obsahovat.

Pronajímatel a nájemce

Na začátku nájemní smlouvy by měly být uvedeny jména pronajímatele a nájemce, včetně jejich adres. Někdy se stává, že nájemce nebývá ve smlouvě dostatečně identifikován. Pokud není například správně uvedena jeho doručovací adresa, mohou nastat problémy v případě sporů, například nebude možno nájemci doručit výpověď z nájmu.

Předmět nájmu

Dále je ve samozřejmě definován předmět nájmu, tedy adresa bytu, který je pronajímám, jeho rozloha, jednotlivé místnosti a pronajímané zařízení. Tato část by měla být podrobně rozepsána a v souladu s občanským zákoníkem, jinak se může stát, že tato smlouva bude neplatná.

Délka nájmu

Další důležitou části v nájemní smlouvě je stanovení délky nájmu. Tedy samozřejmě počátek a dále informace jestli je nájem sjednán na dobu určitou či neurčitou a kdy nebo za jakých podmínek nájem končí. Vše by mělo být jasně definované. U nájmu na dobu neurčitou byste měli mít na zřeteli, že pronajímateli vznikají navíc některé povinnosti, jako např. povinnost poskytnout nájemci náhradní bydlení v případě výpovědi.

Nájemné

Jedním z nejdůležitějších částí smlouvy je stanovení nájemného. V nájemní smlouvě nebude uvedena pouze výše nájmu, ale taky z čeho se tato částka skládá. Pokud nájem nezahrnuje inkaso a toto bude stanoveno zvlášť, měly by zde být stanoveny pravidla výpočtu. Dále zde musí být uvedeno jakým způsobem bude platba probíhat a termín uhrazení nájmu.

Povinnosti spojené s nájmem

Další podstatnou částí jsou práva a povinnosti spojené s nájmem bytu. Zde může být například ustanoveno, že je nájemce povinen dodržovat úklidový rozvrh apod.

Nájemní smlouva by měla obsahovat ustanovení pro standardní situace, může však obsahovat i situace nestandardní, například pro případ, kdy nájemce nějakým způsobem poškodí vybavení pronajímaného bytu. Tato ustanovení však nesmí být v rozporu s občanským zákoníkem či jiným platným zákonem.

Asi jako při podepisování každé jiné smlouvy, je i při podepisování smlouvy nájemní lepší, pokud náležitosti smlouvy budete konzultovat s právníkem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *