Postup likvidace pojistné události u nemovitosti

Nahlášení pojistné události

Své škody na majetku (pojistnou událost) musíte samozřejmě nahlásit,
a to buď telefonicky nebo osobně na pobočce vaší pojišťovny.
Pracovník pojišťovny po vás bude pravděpodobně chtít číslo pojistné smlouvy
a vaše osobní dokumenty.

Likvidátor

Poté se věci ujme likvidátor, jehož povinností je
celou věc prošetřit a postarat se o to, aby byla pojistná událost zlikvidována
dle pojistné smlouvy
. Každá pojistná smlouva má samozřejmě jiné znění –
záleží vždy na pojišťovně. Likvidátor má např. za úkol ukončit šetření pojistné
události během tří měsíců od nahlášení. Jestliže jste v této době zrovna na dovolené
nebo z nějakého jiného důvodu nemůžete s likvidátorem z vlastní viny
spolupracovat,
lhůta pojišťovně po tuto dobu neběží.

Šetření pojistné události

Po předchozí domluvě navštíví váš byt či dům likvidátor,
který musí celou věc prošetřit, resp. Ověřit si, zda jste nahlásili
všechna fakta, zkontroluje škody na vašem majetku, sepíše je, zaměří, vyfotografuje
apod. Je-li to třeba, zjistí od vás ještě další potřebné informace, podle
kterých se posuzuje výše vyplaceného pojistného. Pokud vás např. vytopí
soused a vy nahlašujete popraskaný strop a poškozenou malbu, likvidátor se vás
např. zeptá na to, jak byla malba stará apod. Vy, coby pojistník, musíte
podat pravdivé informace
. Pokud je máte, měl byste také k věci doložit
potřebné doklady či dokumenty. Může se také stát, že vás likvidátor vyzve k doplnění
potřebných dokumentů
.

Výpočet výše pojistného

Jestliže má likvidátor k dispozici všechny potřebné dokumenty
a údaje, může začít s výpočtem výše pojistného. Tento výpočet provádí
buď samotný likvidátor nebo jiný zaměstnanec pojišťovny k tomu určený. Nikdo
vám pravděpodobně předem nesdělí, zda dostanete vyplaceno 100% pojistné, nebo
jen část, popř. jak velkou část. Výpočet pojistného se odvíjí od podmínek a
znění pojistné smlouvy
a od příslušných zákonů. Kritériem je také
vznik pojistné události atp. Všechny tyto potřebné údaje vždy naleznete buď
přímo ve vaší pojistné smlouvě nebo v příloze s pojistnými podmínkami.
S těmito podmínkami se vždy seznamte ještě předtím, než pojistnou smlouvu
podepíšete!

Pojišťovna také může postupovat tak, že pokud máte u
pojišťovny nějaký dluh či nedoplatek, může vám ho strhnout z pojistného, které
vám má být vyplaceno.

Vyplacení pojistného

Po tom, co likvidátor stanoví výši pojistného, překontroluje
tuto částku ještě revizor
. Ten následně znovu prověří, zda likvidátor
postupoval správně dle pojistné smlouvy, zákonů atd.

Po tomto překontrolování pojišťovna svého klienta informuje
písemně o celém výsledku likvidace pojistné události. Pojistné je následně odesláno
na bankovní účet klienta
, popř. složenkou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *