Pozemky a parcely

Pozemek

Pozemek je přirozená část zemského povrchu. Pozemek nemůže zaniknout, nelze ho nijak zničit. Pozemek je oddělen od sousedních částí hranicí územně správní jednotky, hranicí katastrálního území, hranicí držby, hranicí vlastnickou, hranicí druhu pozemku.

Jeden pozemek se může skládat z více parcel.

Druhy pozemků

Rozlišujeme několik druhů pozemku a to:

 • zastavěné plochy a nádvoří,
 • vodní plochy,
 • lesní pozemky,
 • zemědělské pozemky,
 • ostatní pozemky.

U zemědělských pozemků pak máme dělení na:

 • ornou půdu,
 • chmelnice,
 • vinice,
 • zahrady,
 • ovocné sady,
 • trvalé lesní porosty.

Využití pozemku

Podle Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního vznikl závazný číselník, kde každé číslo vyjadřuje způsob využívání pozemku. Těmito způsoby využití jsou například rybník, zamokřená plocha, zbořeniště, dálnice, silnice, zeleň, hřbitov, sportoviště a rekreační plocha, kulturní a osvětová plocha, manipulační plocha, skládka atd. Tyto závazné číselníky naleznete na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Stavební pozemek

Podle zákona o dani z nemovitostí je stavební pozemek nezastavěný pozemek, určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení.

Parcela

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen. Parcela je zobrazena svislým průmětem hranic do vodorovné roviny. Je zobrazena v katastrální mapě a označena parcelním číslem. Veškeré parcely jsou evidovány v Katastru nemovitostí.

Stavební parcela

Stavební parcela je pozemek, který je evidovaný v druhu pozemku jako „zastavěné plochy a nádvoří“


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *