Rodinný dům a jeho typy

Definice rodinného domu

Rodinný dům je samostatně stojící budova, která může mít
jedno či více podlaží. Je určen k bydlení jedné či více osob, kteří spolu
vytváří společnou domácnost. Rodinný dům může mít pouze jeden nebo i více bytů.
V prvním případě se jedná o tzv. jednogenerační dům. Rodinný dům může obývat
přímo vlastník, nebo jej může pronajímat jiné osobě či osobám.

Typologie rodinných domů

  1. Monobloky

Monobloky myslíme samostatně stojící domy se zahradou.
Tento typ rodinného domu lze dále členit podle konstrukce, velikosti, umístění
apod.

Podle umístění se monobloky člení na městské a venkovské
domy. Dá se říci, že dispozičně i konstrukčně se oba tyto druhy domů liší.
Městský rodinný dům vznikl během 19. století za účelem zkombinovat venkovský a
městský životní styl. Tyto domy se zpravidla vyskytují při okrajích měst s
menší hustotou zalidnění. Z tohoto důvodu je zde větší problém s dopravní
dostupností, který je však vyvažován možnostmi, jaké nabízí městský život a
zároveň relativním soukromím.

Konstrukčně pak rodinný dům lze dělit na jednopodlažní
a vícepodlažní.

S velikostí domů souvisí pak rozdělení na jednogenerační
a dvougenerační. Druhý typ je zpravidla takový rodinný dům, který má dvě
samostatné bytové jednotky.

  1. Řadové
    domy

Řadový dům neboli „řadovka“ je specifický typ
bytové zástavby. Jeho konstrukce spočívá v tom, že jednotlivé domy stejného
plánu, spojuje se sousedním domem vždy nosná zeď. Vzniká tedy trakt jedno či
vícepodlažních domů stejného vzhledu, řazených těsně vedle sebe. V porovnání s
panelovým domem nabízí řadovka větší soukromí. Oproti klasickému rodinnému
domku je ale prostorově menší, zato však ušetříte na energiích. Díky své
konstrukci umožňuje vyšší hustotu osídlení na menším prostoru při zachování
soukromí jeho obyvatel.

  1. Terasové
    domy

Terasové domy bývají stavěny ve svažitém terénu. Jejich
výhodou je tedy především efektivní využití přirozeného vrásnění krajiny.
Bývají řešeny jako jednopodlažní či dvoupodlažní, tzv. mezonetové.

  1. Atriové
    domy

Atriový dům bývá většinou přízemní, s místnostmi situovanými
do vnitřního dvora či zahrady. V České republice se jedná spíše o méně
rozšířený druh rodinného domu, přestože nabízí řadu výhod. Jednou z nich je
harmonické spojení domu s přírodou, další dostatek soukromí nebo efektivní využití
stavební parcely.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *