Věcné břemeno – definice a rozdělení

Z toho, že jste vlastníkem určité nemovitosti, ještě zákonitě nevyplývá, že vaše vlastnické právo je neomezené. Právě věcné břemeno tato vlastnická práva v lecčems omezuje.

Definice věcného břemene

Věcné břemeno znamená pro vlastníka nemovitosti zatížení či omezení jeho vlastnického práva. Jelikož je vlastník ve svém vlastnickém právu omezen, musí vždy něco trpět. V konkrétních případech to může znamenat např. povolení chůze vašeho souseda přes váš pozemek, nemoci vystavět plot vyšší než danou výšku, poskytování určitých finančních dávek nebo příspěvků apod. Takováto omezení jdou pak ve prospěch jiné osoby, jiného majitele či společnosti apod.

Problematikou věcného břemene se zabývá věcné právo. Z toho vyplývá, že všechna práva, vztahující se k věcnému břemenu, jsou výlučně spojena s vlastnictvím konkrétní nemovitosti, tudíž tato práva a povinnosti pak přecházejí i na nového majitele. Každý nový vlastník této nemovitosti pak musí věcné břemeno ze zákona trpět.

Věcné břemeno se týká a vztahuje se vždy pouze k nemovité věci, tzn. např. k pozemkům, domům, bytům, nebytovým prostorům apod. Vlastník movité stavby či movité věci není věcným břemenem ze zákona omezen. Věcné břemeno tak nesmí nikdy zatížit např. dřevěnou kůlnu bez základů, skleník, plechovou garáž atd.

Druhy věcného břemene

Rozlišujeme např.:

  • věcné břemeno cesty,
  • věcné břemeno chůze,
  • věcné břemeno provádění opravy střechy, plotu, omítky,…
  • věcné břemeno jízdy,
  • věcné břemeno čerpání vody,
  • věcné břemeno bydlení atd.

Věcné břemeno ve prospěch jiné nemovitosti – v takovémto případě jsou práva věcného břemene spojena s nemovitostí.

Věcné břemeno ve prospěch osoby – v tomto případě jsou práva věcného břemene spojena s určitou osobou. Toto právo nepřechází na právní nástupce věcného břemene a zaniká smrtí nebo zánikem právnické osoby.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *